Cena nezahrnuje

  • pojištění léčebných výloh - je možné sjednat u naší CK za 17 Kč na den
  • pojištění na storno zájezdu, zavazadla, trvalé následky úrazu a odpovědnost za škodu - je možné sjednat u naší CK za 31 Kč na den
Cestovní kancelář Krasim Tour. Realizace: © Mathesio, s. r. o. www.mathesio.cz