Zásady zpracování osobních údajů cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o.

Zásady zpracování osobních údajů cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o.

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) v cestovní kanceláři KRASIM TOUR, spol. s r.o. je obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vaše osobní data nebereme na lehkou váhu a pokud to není nutné nebo nám k tomu nedáte souhlas, Vaše data nezpracováváme. Pakliže osobní údaje zpracováváme, klademe veliký důraz na jejich bezpečnost, aktuálnost a zpracování pouze za účelem, pro který jste nám je poskytli. Ujišťujeme Vás, že s osobními daty neobchodujeme a neposkytujeme je třetím stranám, není-li to nutné pro smluvní plnění, zákonná povinnost nebo na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou nebo zákonem danou.
 

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je cestovní kancelář:
KRASIM TOUR, spol. s r.o.
Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
ICO: 26941279
DIC: CZ26941279
Zapsaná v OR Městkého soudu v Praze odd. C , vl.189457        

S jakými osobními údaji pracujeme

Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r.o.. pracuje pouze s daty, která jsou nezbytná pro nabídku vhodného pobytu či služeb, vzájemnou komunikaci a zároveň jsou nutná pro uzavření smlouvy/poskytnutí služby. Dále zpracováváme osobní data na základě Vašeho souhlasu a to v rozsahu Vámi poskytnutých osobních dat.

    • Osobní údaje dětí k plnění služeb cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o. je potřeba zpracovávat identifikační údaje dětí (osob mladších 18 let). Tyto osobní údaje zpracováváme na základě smluvního plnění, za dítě jedná jeho rodič nebo jiný zástupce oprávněný k tomuto účelu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete. Osobní údaje dítěte nejsou zpracovávány za jiným účelem než plnění zákonné povinnosti.

Osobní údaje rozdělujeme do několika kategorií:
a) Identifikační údaje
    • jméno a příjmení
    • datum narození
    • pohlaví
b) Kontaktní údaje
    • email
    • telefon
    • korespondenční adresa
c) Údaje nezbytné pro plnění služby
    • zdravotní stav (v případě požadavku na stravu, bezbariérovost, specifické podmínky při letecké přepravě aj.) -  s předchozím výslovným souhlasem o zpracovávání od klienta
    • jiné údaje Vámi požadované specifikace k pobytu/službě
    • počet dětí
d) Informace o spolucestujících
    • jméno a příjmení
    • datum narození
    • kontakt (zastupující osoba)
e) Platební údaje
    • číslo bankovního účtu
    • číslo účtu třetí strany, která provedla platbu (např. benefitní společnosti)
f) Údaje o vzájemné komunikaci
    • jméno a příjmení
    • obsah komunikace
    • datum komunikace
    • zdroj komunikace (email, chat, telefon, tištěný dokument)  

Odkud bereme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vaší rozhodnutí využívat služeb cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze v několika případech, které jsou nutné pro správné sestavení služeb plnění smluvního vztahu nebo pro Vaší informovanost. Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat z:

a) Webové stránky
Už při návštěvě internetových stránek nebo provedení rezervace (zakoupení) pobytu/služeb na www.krasimtour.cz.
Máte-li v prohlížeči povoleny tzv. Cookies, které vyžíváme pro statistické a marketingové nástroje shromažďující tato data, dáváte nám tím souhlas jejich zpracování. Tato data zpracováváme anonymně. Pomocí povolených tzv. Cookies můžeme zlepšovat dostupnost a kvalitu našich služeb. Více o Cookies.

Důvod zpracování:
    • smluvní povinnost
    • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
    • na základě Vašeho uděleného souhlasu
Doba zpracování:
    • potvrzená rezervace (smlouva) po dobu zákonných povinností (10 let)
    • nezávazná rezervace (po dobu 3 pracovních dnů, není-li na Vaší žádost prodloužena)
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (až 1 rok po ukončení důvodu)
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu
    • cookies (do doby vymazání ve Vašem prohlížeči nebo max. 30 dnů)

b) Autorizovaný prodejce KRASIM TOUR 
Vaše osobní data zpracováváme ve spolupráci s našimi autorizovanými prodejci, kteří jsou zpracovatelem osobních údajů. Stane se tak v případě, že autorizovaného prodejce cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o. navštívíte a provedete poptávku nebo si zarezervujete dovolenou pořádanou CK KRASIM TOUR, spol. s r.o.. Autorizovaný prodejce po Vás nesmí chtít jiná osobní data, než která nezbytně potřebujeme pro bezproblémové poskytnutí služeb. Autorizovaný prodejce KRASIM TOUR, spol. s r.o. Vaše osobní data zpracovává na základě pokynů cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o.

Důvod zpracování:
    • smluvní povinnost
    • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
    • udělený souhlas
Doba zpracování:
    • potvrzena rezervace po dobu zákonných povinností (10 let)
    • nezávazná rezervace (po dobu 3 pracovních dnů, není-li prodlouženo)
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu (po dobu zákonných povinností)

c) Web chat
Webový chat využíváte pro rychlý kontakt s operátorkami CK KRASIM TOUR, spol. s r.o. Pokud neuvedete kontaktní údaje, sbíráme data z chatu v anonymní podobě. Získaná data nám slouží ke zlepšení našich komunikačních služeb a nabídky, také jako historie komunikace v případě plnění smlouvy.
Uvedete-li kontaktní údaje např. pro zaslání konkrétní nabídky, jsou data uchována po dobu nezbytně nutnou.
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zpětného kontaktu a navázání na probíhající komunikaci.

Důvod zpracování:
    • smluvní povinnost
    • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
    • udělený souhlas
Doba zpracování:
    • po dobu zákonných povinností (10 let)
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu (do odvolání nebo 3 roky)

d) Email
Pokud nás kontaktujete pomocí elektronické komunikace, sdělujete nám své kontaktní a identifikační údaje. Zasláním zprávy nám dáváte souhlas ke zpracování kontaktních a identifikačních údajů.
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zpětné kontaktu a pokračování vzájemné komunikace.

Důvod zpracování:
    • smluvní povinnost
    • udělený souhlas
    • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
Doba zpracování:
    • po dobu zákonných povinností (10 let)
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu (do odvolání nebo 3 roky)
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)

e) Zakoupení dárkového poukazu
Zakoupením dárkového poukazu nám sdělujete své kontaktní údaje (korespondění adresu), identifikační údaje (jméno a příjmení) a platební údaje.
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem plnění smlouvy/služby a zpětného kontaktu.

Důvod zpracování:
    • smluvní povinnost
    • ochrana práv a oprávněný zájem
Doba zpracování:
    • po dobu zákonných povinností (10 let)
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)

f) Žádost o zaslání katalogu
Při žádosti o zaslání tištěného katalogu uchováváme kontaktní údaje (doručovací adresa) a identifikační údaje (jméno a příjmení).
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zaslání katalogu.

Důvod zpracování:
    • udělený souhlas
Doba zpracování:
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu (jednorázově, opakovaně)

g) Přihlášením k odběru novinek a nabídek – marketing
Přihlášením k dobrovolnému odběru novinek a nabídek nám dáváte souhlas se zasíláním pravidelných emailů nebo SMS s nabídkami a novinkami cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o.. Váš souhlas k zasílání informačních emailů a obchodních sdělení nepotřebujeme v případě, že jste využili našich služeb na základě smlouvy. Souhlas k zasílání emailů (SMS) nám v obou případech můžete kdykoliv odebrat.

Důvod zpracování:
    • udělený souhlas
    • oprávněný zájem v případě uzavření smlouvy o zájezdu/služby
Délka zpracování:
    • 3 roky s následnou aktualizací nebo do odvolání
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po odvolání souhlasu)

h) Pořizování fotografií a videozáznamů
Zákazník souhlasí zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu/spojených cestovních služeb/služeb, ale i jiným prohlášením, že cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r.o. může pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu/spojených cestovních služeb/služeb. Dále dává souhlas k použití fotografie a videozáznamu v propagačních materiálech cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o., a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. 


Důvod zpracování:
    • udělený souhlas
Délka zpracování:
    • do odvolání

i) Účast v soutěži nebo anketě
Účastí v soutěži nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném pravidly soutěže nebo ankety.
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem informování Vás o stavu soutěže a zpětného kontaktu.

Důvod zpracování:
    • udělený souhlas
    • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
Délka zpracování:
    • 1 rok nebo do odvolání Vašeho souhlasu
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu 

Důvod zpracování osobních údajů

Vaše osobní data zpracováváme pouze v minimálním rozsahu, který je dán zákonnou povinností nebo je nutný pro plnění smluvního ujednání. Dále zpracováváme Vaše osobní data na základě oprávněného zájmu a ochrany práv cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o. nebo Vámi uděleného souhlasu a to především v případech, které jsou nezbytné pro plnění na základě Vaší žádosti např. pro sjednání dopravy, zajištění vstupu na kulturní akce, rezervace v restauraci, cestovní pojištění, přímý marketing, atp. 

a) Smluvní povinnost, zákonná povinnost 
Zpracování Vašich osobních údajů nám ukládá zákon. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Pro zpracování osobních údajů k tomuto účelu nepotřebujeme Váš souhlas. 

Zpracováváme osobní údaje (identifikační, kontaktní, specifické údaje pro plnění smlouvy/služby, bankovní údaje) v souladu s: 
    • zákonem číslo 159/1999 Sb. 
    • občanským zákoníkem 89/2012 Sb. 

b) Oprávněný zájem a ochrana práv 
V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o. a dalších třetích stran (např. pro poptřeby soudu, pojišťoven, reklamaci, atd.). Pro tento důvod zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, rozsah tohoto typu zpracování osobních údajů je ovšem omezen. Vždy pečlivě zvažujeme vhodnost zpracování osobních údajů. 

Příklad: 
    • příprava smlouvy na Vaši žádost – zpracování nezbytných osobních údajů pro návrh smlouvy 
    • vzájemná komunikace – zpracování a příprava nabídky/smlouvy, v případě problému s plněním smluvního dojednání (reklamace) 
    • zasílání obchodního sdělení – na základě smluvních podmínek při uzavření smlouvy 
    • účast v soutěži, anketě – důkaz o zapojení 
    • zakoupení dárkového poukazu/služeb – kontrola při uplatnění 
    • zaslání dotazníku s dotazem na Spokojenost s ubytováním/našimi službami – zkvalitnění služeb 

c) Udělený souhlas 
Udělením souhlasu nám dáváte možnost, jak být s Vámi v kontaktu a informovat Vás např. o našich speciálních nabídkách, novinkách, soutěžích a jiných zajímavých akcích. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas nám dáváte dobrovolně a za jasným účelem. 

Příklad: 
    • zasílání emailů s nabídkou cestovní kanceláře KRASIM TOUR spol. s r.o. nebo našich partnerů 
    • zasílání SMS s informacemi o aktuálním dění 
    • zaslání tištěného katalogu 
    • elektronická komunikace (email, chat, telefon, sociální síť) 
    • sestavení a zaslání nabídky 

Pro informaci: 
    • Souhlas nepotřebujeme v případě uzavření smluvního vztahu (zakoupení zájezdu/služby). 
    • Souhlas nám dáváte svobodně a za jasným účelem. 
    • Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Komu předáváme Vaše údaje

Vaše osobní údaje předáváme jen v rámci plnění smluvních povinností nebo zákonem daných povinností, popřípadě s Vašim souhlasem. Příjemci osobních údajů mohou být: 

a) Ubytovatel 
Předáváme pouze identifikační údaje (pohlaví, jméno, příjmení, datum narození) a Vámi poskytnuté specifické údaje (bezlepková strava, handicap, jiný zdravotní problém, popřípadě jiný požadavek), které jsou nutné pro plnění dané smlouvy o zájezdu/spojených cestovních služeb/služeb. Pokud je to nezbytné, můžeme předat i kontaktní údaje (telefon, email), aby Vás ubytovatel mohl informovat o případných změnách. 
    • Konkrétní název ubytovatele je uvedený ve smlouvě o zájezdu/spojených cestovních službách/pobytu a na voucheru. 

b) Pojišťovna 
Předáváme pouze identifikační údaje (pohlaví, jméno, příjmení, datum narození). V případě pojistné události nebo nějakého problému můžeme předat i kontaktní údaje (telefon, email, korespondenční adresu) pro bezproblémové vyřízení. 
    • Konkrétní název a údaje o pojišťovně jsou uvedeny ve smlouvě a v informacích pro pojištěné. 

c) Přepravce 
Pokud na Vaši žádost zajišťujeme přepravu, která je součástí smluvního ujednání, přepravci předáváme pouze identifikační údaje (jméno, příjmení), popřípadě kontaktní údaje (telefon, email), aby Vás dopravce mohl informovat o případných změnách. V případě Vaší žádosti o zajištění přepravy, která není v rámci smluvního ujednání, potřebujeme Váš souhlas s předáním osobních údajů v daném rozsahu. 
    • Konkrétní název přepravce je uvedený ve smlouvě nebo nabídce. 

d) Marketingové a výzkumné agentury 
Pokud jste nám udělili souhlas k marketingovým účelům (mailingový systém, sms systém, reklamní systém), využíváme k propagaci především tyto reklamní kanály/software: 
    • Facebook Inc.
    • Google AdWords 
    • Google Analytics 
    • SKlik 

e) Jiný subjekt 
V případě, že je na Vaši žádost nebo smluvně sjednána i jiná služba třetí strany uvedena ve smlouvě, můžeme předat identifikační údaje, popřípadě kontaktní údaje pro správné plnění služby této třetí straně. 
    • Konkrétní název subjektu je uvedený ve smlouvě nebo nabídce. 

f) Dodavatelé IT a software 
Převážně dodavatelé softwaru, který využíváme pro zpracování osobních údajů (rezervační systém), účetní a daňový systém, aj.. 

g) Distribuční společnost 
V případě objednání katalogu, dárkového poukazu, jiných materiálů nebo zaslání smlouvy korespondenčně, předáváme pouze kontaktní údaje a korespondenční údaje. Pro distribuci využíváme služeb: 
    • Česká pošta, s.p. 
    • Geis Parcel CZ s.r.o. 

h) Autorizovaní prodejci 
Máme autorizovanou síť prodejců cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s.r.o., kde můžete zakoupit pobyt/službu. Prodejce je v roli zpracovatele osobních údajů na základě Smlouvy o zastoupení cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o., která určuje rozsah a důvody zpracování. Autorizovaný prodejce garantuje zpracování a bezpečnost osobních dat v souladu se směrnicí GDPR. 
    • Konkrétní název a kontaktní údaje autorizovaného prodejce jsou uvedeny ve smlouvě.

Předávání osobních údajů do jiných zemí

Na základě plnění smluvních povinností, oprávněného a ochranného zájmů nebo na základě souhlasu mezi cestovní kanceláři KRASIM TOUR, spol. s r.o. a subjektem osobních údajů (klientem), mohou být osobní údaje předány v rámci Evropské unie (viz. kategorie příjemců osobních údajů). 
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r.o. nepředává data mimo Evropskou unii.

Jak dlouho osobní data uchováváme

Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou, v případě smluvních a právních povinností až 10 let. Osobní údaje, které jste nám poskytli s výslovným souhlasem uchováváme do doby, než nám souhlas odeberete nebo po dobu trvání, pro kterou byl souhlas poskytnut. Toto zejména u marketingových souhlasů. U dat, která uchováváme na základě oprávněného zájmu a ochranny cestovní kanceláře, je doba uchování po dobu nezbytně nutnou, po kterou existuje oprávněný zájem (reklamace, soudní spory, pojistné události, atd.) většinou až 1 rok po skončení zpracování osobních dat. Tato data nejsou již dále jinak využívána. 

Po uplynutí doby nezbytné pro uchování osobních údajů nepotřebná data (kontaktní údaje, údaje o vzájemné komunikaci, platební údaje) mažeme nebo anonymizujeme (identifikační údaje, údaje o spolucestujících, údaje nezbytné pro plnění služby). 
    • Zákonná povinnost - 10 let. 
    • Marketingové účely - 3 roky s následnou žádostí o obnovu souhlasu. 
    • Oprávněný zájem a ochrana zájmu společnosti a třetích stran - 1 rok od uplynutí nezbytné doby pro uchování osobních údajů. 
    • Soutěže a ankety – 1 rok nebo do odvolání souhlasu. 
    • Zaslání katalogu – jednorázovým zasláním katalogu nebo opakovaným zasláním do odvolání souhlasu. 
    • Nezávazná rezervace – pokud není rezervace potvrzena, jsou osobní data uchována po dobu 3 pracovních dnů, není-li na Vaší žádost prodloužena.

Povinnost poskytnout osobní data

Předání základních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme Vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, pro který od Vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout. Ostatní osobní údaje, které požadujeme na základě Vašeho souhlasu, jsou dobrovolné.

Vaše údaje v bezpečí

Osobní data nebereme na lehkou váhu, proto v rámci možností pravidelně aktualizujeme a aplikujeme technická i organizační bezpečnostní opatření tak, aby uložená osobní data byla co nejlépe chráněna před neúmyslnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou či zničením a nebyla přístupná neoprávněným osobám. Bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme podle technologického vývoje.

Vaše práva v souvislosti ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. V souvislosti se zpracováním Vášich osobních údajů máte následující práva: 

a) Právo na přístup k osobním údajům 
Máte právo si zažádat o výpis svých osobních údajů, které cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r.o. sbírá. 

b) Právo na opravu osobních údajů 
Jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o aktualizaci a doplnění. 

c) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) 
Máte právo žádat nás o výmaz svých osobních údajů. Nejsou-li potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním nebo byly zpracovány protiprávně, musí být takto sesbíraná data vymazána ke splnění právní povinnosti. 

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů 
Máte právo požadovat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany povinné pro zákonný důvod, nemůžeme Vám související službu poskytnout. 

e) Právo na přenositelnost osobních údajů 
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na základě uzavřené smlouvy nebo souhlasu, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů cestovní kanceláří KRASIM TOUR, spol. s r.o., které zpracováváme na základě oprávněného zájmu a ochrany práv cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o. a třetích stran. Stejně tak můžete vznést námitku, při zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Na základě vyhodnocení oprávněnosti zpracování osobních údajů je již nadále nebudeme zpracovávat pro daný účel. 

g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám dříve poskytli pro účely, které vyžadují platnost souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas platně udělen, ani na zpracování Vašich údajů z jiných právních důvodů např. dodržování smluvních povinností nebo pro účely oprávněných a ochranných zájmů cestovní kanceláře kRASIM TOUR, spol. 

h) Právo omezit marketing 
Pokud jste nám udělili souhlas pro marketingové účely nebo Vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat následujícím způsobem: 
    • zasláním emailu: krasimtour@krasimtour.cz
    • zavoláním na telefonní číslo +420 567 313 693-40; 
    • zasláním na adresu KRASIM TOUR, spol. s r.o., Masarykovo nám. 37, 586 01 Jihlava

Sdělte nám, zda máte zájem o omezení jen pro některé marketingové účely (email, SMS, zaslání katalogu, atd.) nebo úplné zastavení a vymazání kontaktů z databáze pro účely marketingu. 

i) Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu UOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracováni Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. 

Úřad pro ochranu osobních údajů: 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
+420 234 665 111

Kontakt ohledně osobních údajů cestovní kanceláře KRASIM TOUR, spol. s r.o.

Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r.o. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Ohledně Vašich osobních údajů nás kontaktujte na: 
Email: simanek@krasimtour.cz
Tel.: 603 162 973
Adresa: KRASIM TOUR, spol. s r.o., Masarykovo nám. 37, 586 01 Jihlava

Na Vaše připomínky a žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení požadavku. Lhůtu lze v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete.

Foto hotelu
19. 06. - 22. 06. 2024
Foto hotelu
19. 06. - 22. 06. 2024
Foto hotelu
19. 06. - 26. 06. 2024
19. 06. - 26. 06. 2024
Hotel Mořské Legendy**
Kiten, Bulharsko
9 990,- Kč
(snídaně)
Zobrazit
19. 06. - 26. 06. 2024
Hotel Diamond***
Primorsko, Bulharsko
12 990,- Kč
(snídaně)
Zobrazit
19. 06. - 26. 06. 2024
Hotel St. George***
Lozenec, Bulharsko
14 190,- Kč
(snídaně)
Zobrazit
19. 06. - 26. 06. 2024
Hotel Eos**
Kiten, Bulharsko
13 990,- Kč
(polopenze)
Zobrazit
19. 06. - 26. 06. 2024
Hotel Diamond****
Slunečné pobřeží, Bulharsko
16 990,- Kč
(all inclusive)
Zobrazit
19. 06. - 26. 06. 2024
Hotel Belitsa***
Primorsko, Bulharsko
15 990,- Kč
(all inclusive)
Zobrazit
19. 06. - 26. 06. 2024
Hotel Siena Palace****
Primorsko, Bulharsko
16 990,- Kč
(snídaně)
Zobrazit

Pro zadaná kritéria už nejsou k dispozici žádné další nabídky. Zkuste změnit parametry hledání.

Cestovní kancelář Krasim Tour. Realizace: © Mathesio, s. r. o. www.mathesio.cz
Naše cookies respektují Vaše soukromí

Ať navštívíte jakoukoli webovou stránku, velmi pravděpodobně se potkáte s možností nastavit si své cookies. Tyto cookies zpravidla neidentifikují Vás osobně , ale slouží k vylepšení fungování stránky, k usnadnění pohybu po dalších podstránkách, ke statistickým účelům a k personalizaci Vašich preferencí.
Také na této stránce používáme soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, o těch dalších můžete rozhodnout sami. Kliknutím na tlačítko Souhlasím nám dáte souhlas s použitím všech cookies na webu, po kliknutí na tlačítko Nastavení se dozvíte více informací o cookies a zároveň můžete povolit jen některé z nich.
Samozřejmě máte právo kdykoli změnit názor, uložené cookies vymazat a nastavení změnit.

Děkujeme, přejeme příjemné prohlížení našich stránek a úspěšný výběr dovolené přesně podle Vašich představ
Nastavení
Funkční a nezbytné
Funkční cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek a nelze je tedy vypnout. Díky nim jsme např. schopni zobrazit Vám výsledek vyhledávání zájezdu dle Vámi zadaných parametrů a spočítat Vám jeho cenu.
Marketingové
Tyto coookies zpravidla využívají naši partneři a díky nim jsme schopni zobrazovat Vám to, co Vás nejvíce zajímá. Nejedná se o ukládání osobních údajů, ale o práci s identifikátory, které se využívají k cílení, identifikaci zájmů a preferencí a zobrazování adekvátního obsahu, který těmto preferencím odpovídá.
Analytické
Díky těmto cookies jsme schopni vyhodnocovat chování návštěvníků na našich stránkách, díky čemuž pro Vás můžeme naše stránky dále vylepšovat a zjednodušovat běžné činnosti jako vyhledávání či objednávání zájezdu tak, aby pro Vás bylo co nejpřívětivější.
< Zpět