Minimální záloha

  •     1 000,- Kč/osoba, splatná při sepsání smlouvy o zájezdu
  •     2. část zálohy do 50% ceny zájezdu do 31.3.2020
Cestovní kancelář Krasim Tour. Realizace: © Mathesio, s. r. o. www.mathesio.cz