567 313 639
Všechny uvedené ceny jsou konečné
Odlety: Praha, Brno, Ostrava, Pardubice

Informace k zájezdu – CK KRASIM TOUR

Verze ke stažení

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář KRASIM TOUR, s r.o., IČO: 26941279, se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady 101 00 Praha 10 –, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C189457 ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář KRASIM TOUR, s r.o., IČO: 26941279, se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady 101 00 Praha 10 –, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C189457 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě, které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

 Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.

 Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.

 Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.

 Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

 Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.

 Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

 Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

 Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).

 Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

 V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

 Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

 Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář KRASIM TOUR, s r.o., IČO: 26941279, se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady 101 00 Praha 10 –, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 189457  si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 492 404 80, https://www.uniqa.cz/, zastoupené  společností FIDUCIA, s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČO: 270 82 121, http://www.fiducia.cz/, kontaktní údaje: adresa: FIDUCIA, s.r.o, Národní třída 10, 110 00 Praha 1, telefonní číslo +420 272 101 020, e-mail adresa: fiducia@fiducia.cz .Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

16. 7. 2018 13:24

AKCE
Fotografie
Sozopol, Bulharsko
16. 8. 2018 - 23. 8. 2018
15 990,- Kč
Dospělý v pokoji15 990,- Kč
1. dítě 2-12 let na přistýlce7 390,- Kč
2. dítě 2-12 let na přistýlce10 390,- Kč
Dospělý na přistýlce13 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko4 200,- Kč
Fotografie
Nesebar, Bulharsko
16. 8. 2018 - 23. 8. 2018
23 990,- Kč
Dospělý v pokoji23 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-13 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2–13 let13 990,- Kč
Dospělý na přistýlce21 590,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko12 250,- Kč
Fotografie
Primorsko, Bulharsko
16. 8. 2018 - 23. 8. 2018
13 990,- Kč
Dospělý v pokoji13 990,- Kč
Dospělý v apartmánu*15 490,- Kč
1.dítě 2-7 let na přistýlce6 990,- Kč
1.dítě 7-12 let a 2.dítě 2-12 let na přistýlce7 990,- Kč
Dospělý na přistýlce13 490,- Kč
Další dospělý v apartmánu6 990,- Kč
Dítě 2-12 let v apartmánu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko3 500,- Kč
 
ZeměDestinaceHotelOdletová místaTermínPočet nocíStravaDospělý v pokojiDetailRezervace
Bulharsko Primorsko Hotel Diamond *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 26. 8. 10 BB 15 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Sozopol Hotel Flagman*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 19 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Golden Ina*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 18 990,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Chaika Beach**** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 19 490,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Kavkaz Golden Dune **** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 17 990,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Majestic Beach Resort**** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 HB 24 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Mena Palace **** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 17 990,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Nesebar Hotel Mirage *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 HB 16 590,- Kč Rezervovat
Bulharsko Kiten Hotel Mořský koník *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 BB 19 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Orel *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 21 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Perla *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 17 490,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Kiten Hotel Phoenix*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 HB 12 990,- Kč 10 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Kiten Hotel Phoenix*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 26. 8. 10 HB 14 490,- Kč 13 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Riva*** Ostrava 16. 8. - 19. 8. 3 ALL 8 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Riva*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 17 490,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Royal Helena Park ***** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 Ultra All 25 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Hotel Siena Palace **** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 BB 19 190,- Kč Rezervovat
Bulharsko Lozenec Hotel St. George*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 BB 14 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Lozenec Hotel St. George*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 26. 8. 10 BB 15 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Yavor Palace**** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 ALL 16 990,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Carevo Hotel Zebra *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 BB 13 990,- Kč 10 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Carevo Hotel Zebra *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 26. 8. 10 BB 15 490,- Kč 11 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Černomorec Penzion Jana Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 BS 11 490,- Kč 7 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Černomorec Penzion Jana Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 26. 8. 10 BS 12 490,- Kč 8 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion Janko Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 26. 8. 10 BS 12 490,- Kč 8 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion Kolev Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 23. 8. 7 BS 11 990,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion Kolev Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 16. 8. - 26. 8. 10 BS 12 490,- Kč Rezervovat
 
Hotel Apolis***
Sozopol, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji15 990,- Kč
1. dítě 2-12 let na přistýlce7 390,- Kč
2. dítě 2-12 let na přistýlce10 390,- Kč
Dospělý na přistýlce13 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko4 200,- Kč
Hotel Arsena ****
Nesebar, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji23 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-13 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2–13 let13 990,- Kč
Dospělý na přistýlce21 590,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko12 250,- Kč
Hotel Diamond ***
Primorsko, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji13 990,- Kč
Dospělý v apartmánu*15 490,- Kč
1.dítě 2-7 let na přistýlce6 990,- Kč
1.dítě 7-12 let a 2.dítě 2-12 let na přistýlce7 990,- Kč
Dospělý na přistýlce13 490,- Kč
Další dospělý v apartmánu6 990,- Kč
Dítě 2-12 let v apartmánu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko3 500,- Kč
Hotel Diamond ***
Primorsko, Bulharsko
16. 8. - 26. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:10
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji15 490,- Kč
Dospělý v apartmánu*16 990,- Kč
1.dítě 2-7 let na přistýlce6 990,- Kč
1.dítě 7-12 let a 2.dítě 2-12 let na přistýlce8 490,- Kč
Dospělý na přistýlce14 990,- Kč
Další dospělý v apartmánu6 990,- Kč
Dítě 2-12 let v apartmánu8 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko5 000,- Kč
Hotel Flagman***
Sozopol, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji19 990,- Kč
Dospělý ve studiu20 690,- Kč
1. i 2. dítě na přistýlce 2-6 let6 990,- Kč
1. i 2. dítě na přistýlce 6-7 let8 490,- Kč
1. i 2. dítě na přistýlce 7-12 let9 190,- Kč
Dospělý na přistýlce17 290,- Kč
Příplatek za neobsazené lůžko5 600,- Kč
Hotel Golden Ina***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji18 990,- Kč 9 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-6 let6 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 6-13 let9 990,- Kč
Dospělý na přistýlce15 490,- Kč 9 990,- Kč
3. dospělá osoba na pevném lůžku*16 990,- Kč 9 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko9 100,- Kč
Děti na třetím pevném lůžku11 990,- Kč 9 990,- Kč
Hotel Chaika Beach****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji19 490,- Kč 9 990,- Kč
1. dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
2. dítě 2-12 let na přistýlce11 490,- Kč 9 990,- Kč
Dospělý na přistýlce17 990,- Kč 9 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko9 100,- Kč
Hotel Kavkaz Golden Dune ****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji17 990,- Kč 9 990,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce15 990,- Kč 9 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 000,- Kč
Hotel Majestic Beach Resort****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:polopenze
Dospělý v pokoji24 490,- Kč
1. dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
2. dítě 2-12 let na přistýlce13 990,- Kč
Dospělý na přistýlce21 790,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko10 500,- Kč
Hotel Mena Palace ****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji17 990,- Kč 9 990,- Kč
Dospělý v pokoji 2+218 990,- Kč 10 990,- Kč
1.dítě 2-15 let na přistýlce6 990,- Kč
2. dítě 2-15 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce14 990,- Kč 9 990,- Kč
Dospělý na přistýlce 2+216 490,- Kč 11 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 700,- Kč
Hotel Mirage ***
Nesebar, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:polopenze
Dospělý v pokoji16 590,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-8 let6 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 8-12 let7 190,- Kč
Dospělý na přistýlce15 490,- Kč
Hotel Mořský koník ***
Kiten, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji19 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let8 990,- Kč
Dospělý na přistýlce16 490,- Kč
Hotel Orel ***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji21 990,- Kč
1.dítě 2-13 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce*19 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko5 600,- Kč
Hotel Perla ***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji17 490,- Kč 9 990,- Kč
1.dítě 2-15 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce15 990,- Kč 9 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko6 650,- Kč
Hotel Phoenix***
Kiten, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:polopenze
Dospělý v pokoji12 990,- Kč 10 490,- Kč
Dospělý v podkrovním pokoji12 490,- Kč 9 990,- Kč
1. dítě 2-13 let na přistýlce7 490,- Kč
1. dítě 2-13 let na přist. podkr7 490,- Kč
Dospělý na přistýlce11 990,- Kč 9 990,- Kč
Dospělý na přistýlce v podkroví11 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko4 200,- Kč
Hotel Phoenix***
Kiten, Bulharsko
16. 8. - 26. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:10
Strava:polopenze
Dospělý v pokoji14 490,- Kč 13 490,- Kč
Dospělý v podkrovním pokoji13 990,- Kč 12 990,- Kč
1. dítě 2-13 let na přistýlce7 990,- Kč
1. dítě 2-13 let na přist. podkr7 990,- Kč
Dospělý na přistýlce12 990,- Kč 11 990,- Kč
Dospělý na přistýlce v podkroví12 490,- Kč 11 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko6 000,- Kč
Hotel Riva***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 19. 8.
Odletová místa:Ostrava
Počet nocí:3
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji8 990,- Kč
1.dítě 2-12.99 let na přistýlce6 990,- Kč
2.dítě 2-12,99 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce8 990,- Kč
Hotel Riva***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji17 490,- Kč 9 990,- Kč
1.dítě 2-12.99 let na přistýlce6 990,- Kč
2.dítě 2-12,99 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce15 990,- Kč 9 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 000,- Kč
Hotel Royal Helena Park *****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:ultra all incl.
Dospělý v pokoji25 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let7 490,- Kč
Dospělý na přistýlce21 990,- Kč
Hotel Siena Palace ****
Primorsko, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji19 190,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
Dítě 2-12 let na řádném lůžku11 990,- Kč
Dospělý na přistýlce16 790,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 000,- Kč
Hotel St. George***
Lozenec, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji14 490,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce8 490,- Kč
Dospělý na přistýlce13 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko3 850,- Kč
Hotel St. George***
Lozenec, Bulharsko
16. 8. - 26. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:10
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji15 990,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce9 490,- Kč
Dospělý na přistýlce15 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko5 500,- Kč
Hotel Yavor Palace****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji16 990,- Kč 9 990,- Kč
1.dítě od 2-14 let na přist.6 990,- Kč
2.dítě 2-14 let na přistýlce8 990,- Kč
Dospělý na přistýlce14 990,- Kč 9 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko6 650,- Kč
Hotel Zebra ***
Carevo, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji13 990,- Kč 10 490,- Kč
Dospělý v jednolůžkovém pokoji15 490,- Kč 13 490,- Kč
1. i 2. dítě na přistýlce 2-12 let7 990,- Kč
Dospělý na přistýlce12 990,- Kč 9 990,- Kč
Hotel Zebra ***
Carevo, Bulharsko
16. 8. - 26. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:10
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji15 490,- Kč 11 990,- Kč
Dospělý v jednolůžkovém pokoji17 990,- Kč 15 990,- Kč
1. i 2. dítě na přistýlce 2-12 let8 990,- Kč
Dospělý na přistýlce14 490,- Kč 10 990,- Kč
Penzion Jana
Černomorec, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji11 490,- Kč 7 990,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce10 990,- Kč 7 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 750,- Kč
Penzion Jana
Černomorec, Bulharsko
16. 8. - 26. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:10
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji12 490,- Kč 8 490,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce7 490,- Kč
Dospělý na přistýlce11 490,- Kč 7 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko2 500,- Kč
Penzion Janko
Primorsko, Bulharsko
16. 8. - 26. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:10
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji12 490,- Kč 8 490,- Kč
Dospělý v apartmánu*14 490,- Kč 8 990,- Kč
Dítě 2-12 let na přistýlce7 490,- Kč
Dospělý na přistýlce11 490,- Kč 7 990,- Kč
Další dospělý v apartmánu7 990,- Kč
Dítě 2-12 let v apartmánu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko2 500,- Kč
Penzion Kolev
Primorsko, Bulharsko
16. 8. - 23. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji11 990,- Kč 9 990,- Kč
Dospělý v apartmánu*12 990,- Kč 10 990,- Kč
Další dospělý v apartmánu7 990,- Kč
Dítě 2-12 let i v apartmánu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 750,- Kč
Penzion Kolev
Primorsko, Bulharsko
16. 8. - 26. 8.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:10
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji12 490,- Kč
Dospělý v apartmánu*14 490,- Kč
Další dospělý v apartmánu7 990,- Kč
Dítě 2-12 let i v apartmánu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko2 500,- Kč