567 313 639
Všechny uvedené ceny jsou konečné
Odlety: Praha, Brno, Ostrava, Pardubice

Informace k zájezdu – CK KRASIM TOUR

Verze ke stažení

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář KRASIM TOUR, s r.o., IČO: 26941279, se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady 101 00 Praha 10 –, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C189457 ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář KRASIM TOUR, s r.o., IČO: 26941279, se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady 101 00 Praha 10 –, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C189457 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě, které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

 Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.

 Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.

 Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.

 Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

 Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.

 Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

 Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

 Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).

 Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

 V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

 Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

 Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář KRASIM TOUR, s r.o., IČO: 26941279, se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady 101 00 Praha 10 –, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 189457  si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 492 404 80, https://www.uniqa.cz/, zastoupené  společností FIDUCIA, s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČO: 270 82 121, http://www.fiducia.cz/, kontaktní údaje: adresa: FIDUCIA, s.r.o, Národní třída 10, 110 00 Praha 1, telefonní číslo +420 272 101 020, e-mail adresa: fiducia@fiducia.cz .Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

16. 7. 2018 13:24

AKCE
Fotografie
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. 2019 - 16. 6. 2019
14 990,- Kč12 990,- Kč
Dospělý v pokoji12 990,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce11 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko6 300,- Kč
Fotografie
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. 2019 - 16. 6. 2019
15 990,- Kč13 990,- Kč
Dospělý v pokoji13 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-12 let8 990,- Kč
Dospělý na přistýlce11 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 000,- Kč
Fotografie
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. 2019 - 20. 6. 2019
19 490,- Kč17 490,- Kč
Dospělý v pokoji17 490,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-12 let13 490,- Kč
Dospělý na přistýlce14 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko11 000,- Kč
 
ZeměDestinaceHotelOdletová místaTermínPočet nocíStravaDospělý v pokojiDetailRezervace
Bulharsko Kiten Hotel Mořské legendy ** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 BB 11 990,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Kiten Hotel Mořské legendy ** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 BB 12 990,- Kč 10 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Nesebar Hotel MPM Arsena **** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 Ultra All 21 990,- Kč 19 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel MPM Astoria **** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 Ultra All 21 990,- Kč 19 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel MPM Orel *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 Ultra All 16 990,- Kč 14 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel MPM Orel *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 Ultra All 21 990,- Kč 19 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Kiten Hotel Neva ** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 ALL 13 490,- Kč 11 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Kiten Hotel Neva ** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 ALL 15 990,- Kč 13 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Perla *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 ALL 13 490,- Kč 11 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Perla *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 ALL 15 990,- Kč 13 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Hotel Prestige City II*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 ALL 14 690,- Kč 12 690,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Hotel Prestige City II*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 ALL 17 990,- Kč 15 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Royal Helena Sands***** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 HB 21 490,- Kč 19 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Hotel Svatý Nikolaj *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 BB 12 490,- Kč 10 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Hotel Svatý Nikolaj *** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 BB 13 990,- Kč 11 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Hotel Tropicana*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 BB 11 490,- Kč 9 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Hotel Tropicana*** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 BB 12 990,- Kč 10 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion Janko Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 BS 10 490,- Kč 8 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion Janko Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 BS 11 290,- Kč 9 290,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion Kolev Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 BS 10 490,- Kč 8 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion Margarita** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 BS 11 990,- Kč 9 990,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion U Dvou palem Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 BS 10 490,- Kč 8 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion U Dvou palem Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 BS 11 290,- Kč 9 290,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion U Nadi Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 16. 6. 7 BS 10 490,- Kč 8 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Primorsko Penzion U Nadi Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 9. 6. - 20. 6. 11 BS 11 290,- Kč 9 290,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Kavkaz Golden Dune **** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 13. 6. - 20. 6. 7 ALL 16 490,- Kč 14 490,- Kč Rezervovat
Bulharsko Slunečné Pobřeží Hotel Kotva **** Praha, Brno, Ostrava, Pardubice 13. 6. - 20. 6. 7 ALL 17 490,- Kč 15 490,- Kč Rezervovat
 
Hotel Kavkaz Golden Dune ****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji14 990,- Kč 12 990,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce13 990,- Kč 11 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko6 300,- Kč
Hotel Kotva ****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji15 990,- Kč 13 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-12 let8 990,- Kč
Dospělý na přistýlce13 990,- Kč 11 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 000,- Kč
Hotel Kotva ****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji19 490,- Kč 17 490,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-12 let13 490,- Kč
Dospělý na přistýlce16 990,- Kč 14 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko11 000,- Kč
Hotel Mořské legendy **
Kiten, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji11 990,- Kč 9 990,- Kč
Dospělý ve studiu*12 990,- Kč 10 990,- Kč
1. dítě 2-13 let na přistýlce6 490,- Kč
1. dítě 2-13 let na přistýlce ve studiu6 490,- Kč
Dospělý na přistýlce10 990,- Kč 8 990,- Kč
Dospělý na přistýlce ve studiu10 990,- Kč 8 990,- Kč
Příplatek za neobsazené lůžko2 100,- Kč
Příplatek za výhled na moře175,- Kč
Hotel Mořské legendy **
Kiten, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji12 990,- Kč 10 990,- Kč
Dospělý ve studiu*13 990,- Kč 11 990,- Kč
1. dítě 2-13 let na přistýlce7 490,- Kč
1. dítě 2-13 let na přistýlce ve studiu7 490,- Kč
Dospělý na přistýlce11 490,- Kč 9 490,- Kč
Dospělý na přistýlce ve studiu11 490,- Kč 9 490,- Kč
Příplatek za neobsazené lůžko3 300,- Kč
Příplatek za výhled na moře275,- Kč
Hotel MPM Arsena ****
Nesebar, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:ultra all incl.
Dospělý v pokoji21 990,- Kč 19 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-13 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2–13 let11 990,- Kč
Dospělý na přistýlce18 990,- Kč
Hotel MPM Astoria ****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:ultra all incl.
Dospělý v pokoji21 990,- Kč 19 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-13 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-13 let11 990,- Kč
Dospělý na přistýlce*18 990,- Kč
Hotel MPM Orel ***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:ultra all incl.
Dospělý v pokoji16 990,- Kč 14 990,- Kč
1.dítě 2-13 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce*15 490,- Kč 13 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko9 800,- Kč
Hotel MPM Orel ***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:ultra all incl.
Dospělý v pokoji21 990,- Kč 19 990,- Kč
1.dítě 2-13 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce*18 990,- Kč 16 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko15 400,- Kč
Hotel Neva **
Kiten, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji13 490,- Kč 11 490,- Kč
1. dítě na přistýlce 2–12 let6 490,- Kč
2. dítě na přistýlce 2–12 let7 990,- Kč
Dospělý na 3. pevném lůžku12 990,- Kč 10 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko4 550,- Kč
Hotel Neva **
Kiten, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji15 990,- Kč 13 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2–12 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2–12 let9 990,- Kč
Dospělý na 3. pevném lůžku15 490,- Kč 13 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 150,- Kč
Hotel Perla ***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji13 490,- Kč 11 490,- Kč
1.dítě 2-15 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce12 490,- Kč 10 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko6 300,- Kč
Hotel Perla ***
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji15 990,- Kč 13 990,- Kč
1.dítě 2-15 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce14 990,- Kč 12 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko9 900,- Kč
Hotel Prestige City II***
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v apartmánu 1/414 690,- Kč 12 690,- Kč
Dospělý v apartmánu 1/6*14 390,- Kč 12 390,- Kč
Dítě v apt. 2-6 let6 490,- Kč
Dítě v apt. 6-7 let7 490,- Kč
Dítě v apt. 7-12 let8 490,- Kč
Dospělý na přistýlce v apt.12 290,- Kč 10 290,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko4 900,- Kč
Hotel Prestige City II***
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:all incl.
Dospělý v apartmánu 1/417 990,- Kč 15 990,- Kč
Dospělý v apartmánu 1/6*17 490,- Kč 15 490,- Kč
Dítě v apt. 2-6 let6 990,- Kč
Dítě v apt. 6-7 let9 490,- Kč
Dítě v apt. 7-12 let9 990,- Kč
Dospělý na přistýlce v apt.15 990,- Kč 13 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 700,- Kč
Hotel Royal Helena Sands*****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:polopenze
Dospělý v pokoji21 490,- Kč 19 490,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce18 590,- Kč 16 590,- Kč
Příplatek za neobsazené lůžko6 300,- Kč
Příplatek za výhled - osoba/týden1 500,- Kč
Hotel Svatý Nikolaj ***
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji12 490,- Kč 10 490,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
2.dítě 2-12 na přistýlce**7 990,- Kč
Dítě na řádném lůžku 2-12 let s 1 dosp. os.7 990,- Kč
Dospělý na přistýlce11 690,- Kč 9 690,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko2 800,- Kč
Hotel Svatý Nikolaj ***
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji13 990,- Kč 11 990,- Kč
Dospělý v apartmánu*13 990,- Kč 11 990,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
2.dítě 2-12 na přistýlce**8 490,- Kč
Dítě na řádném lůžku 2-12 let s 1 dosp. os.8 490,- Kč
Dospělý na přistýlce12 990,- Kč 10 990,- Kč
Další dospělý v apartmánu7 990,- Kč
Dítě 2-12 let v apartmánu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko4 400,- Kč
Hotel Tropicana***
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji11 490,- Kč 9 490,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-14 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-14 let6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce10 990,- Kč 8 990,- Kč
Příplatek za výhled na moře 3.patro175,- Kč
Příplatek za výhled na moře 4. a 5. patro350,- Kč
Příplatek za apartmán s kuchyňkou700,- Kč
Hotel Tropicana***
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:snídaně
Dospělý v pokoji12 990,- Kč 10 990,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-14 let6 990,- Kč 4 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-14 let6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce11 990,- Kč 9 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko4 400,- Kč
Příplatek za výhled na moře 3.patro275,- Kč
Příplatek za výhled na moře 4. a 5. patro550,- Kč
Příplatek za apartmán s kuchyňkou1 100,- Kč
Penzion Janko
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji10 490,- Kč 8 490,- Kč
Dospělý v apartmánu*10 990,- Kč 8 990,- Kč
Dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce9 990,- Kč 7 990,- Kč
Další dospělý v apartmánu10 490,- Kč 8 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 750,- Kč
Penzion Janko
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji11 290,- Kč 9 290,- Kč
Dospělý v apartmánu*11 790,- Kč 9 790,- Kč
Dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce10 290,- Kč 8 290,- Kč
Další dospělý v apartmánu8 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 650,- Kč
Penzion Kolev
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji10 490,- Kč 8 490,- Kč
Dospělý v apartmánu*10 990,- Kč 8 990,- Kč
Další dospělý v apartmánu8 990,- Kč
Dítě 2-12 let i v apartmánu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 050,- Kč
Penzion Margarita**
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji11 990,- Kč 9 990,- Kč
Dospělý v apartmánu11 990,- Kč 9 990,- Kč
1., 2. i 3. dítě na přistýlce 2-14 let6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce10 990,- Kč 8 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko2 450,- Kč
Příplatek za výhled na moře350,- Kč
Penzion U Dvou palem
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji10 490,- Kč 8 490,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce9 990,- Kč 7 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 050,- Kč
Penzion U Dvou palem
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji11 290,- Kč 9 290,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč 4 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce10 290,- Kč 8 290,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 650,- Kč
Penzion U Nadi
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 16. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji10 490,- Kč 8 490,- Kč
Dospělý v apartmánu/studiu*10 990,- Kč 8 990,- Kč
1 i 2 dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce9 990,- Kč 7 990,- Kč
Další dospělý v apartmánu/studiu8 990,- Kč
Dítě 2-12 let v apartmánu/studiu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 050,- Kč
Penzion U Nadi
Primorsko, Bulharsko
9. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:11
Strava:bez stravy
Dospělý v pokoji11 290,- Kč 9 290,- Kč
Dospělý v apartmánu/studiu*11 790,- Kč 9 790,- Kč
1 i 2 dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce10 290,- Kč 8 290,- Kč
Další dospělý v apartmánu/studiu8 990,- Kč
Dítě 2-12 let v apartmánu/studiu6 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko1 650,- Kč
Hotel Kavkaz Golden Dune ****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
13. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji16 490,- Kč 14 490,- Kč
1.dítě 2-12 let na přistýlce6 990,- Kč
Dospělý na přistýlce15 490,- Kč 13 490,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko6 300,- Kč
Hotel Kotva ****
Slunečné Pobřeží, Bulharsko
13. 6. - 20. 6.
Odletová místa:Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Počet nocí:7
Strava:all incl.
Dospělý v pokoji17 490,- Kč 15 490,- Kč
1. dítě na přistýlce 2-12 let6 990,- Kč
2. dítě na přistýlce 2-12 let10 990,- Kč
Dospělý na přistýlce15 990,- Kč 13 990,- Kč
Příplatek za neobs. lůžko7 000,- Kč